GRØNNE SKOLER, TRÅDLØSE NETT OG LITT VITENSKAPSHISTORIE

«Vi kan ikke bekymre oss for alt! Jeg har hatt trådløse nett i ti år og lever ennå! Kan vi i det hele tatt si noe sikkert om dette når selv fagfolk synes å være uenige?» Slik kan det høres ut! Selv blant beleste og ellers opplyste folk. Trådløse nett virker skumle på noen. For andre er de livets vann. Å mene noe ufordelaktig om trådløse nett, WiFi, mobiler osv, er å stille seg selv for hugg. Problemstillingen er omgitt av en skog av følelser og fordommer: sannsynligvis har 90% av dem som begynte å lese denne ingressen, nå bladd videre. Vi orker ikke flere overdrevne debatter om opphaussede farer som vi uansett ikke kan gjøre noe med.

*

Går det an å si noe om et tema som mange er så uenige om?

Å drive skole innebærer blant annet å skape et godt miljø til beste for våre elever. På en Steinerskole er vi ikke bare opptatt av kunnskapsmål og karrierebygging. Vi tenker derfor mer enn gjennomsnittlig også på miljø, helse, dannelse. Vi serverer økologisk i kantinen, vi laserer klasserommene i gode fargetoner, vår arkitektur er ofte utformet med tanke på estetikk og alderstilpasning. Vi omgir oss med naturlige materialer og leker med sunne leker. Vi maler med Stockmar og ikke med tusj, vi bruker bivoks og ikke plastilin. Alt dette gjør vi på tross av at en Andreas Wahl i en ny serie av Folkeopplysningen selvfølgelig lett ville kunne bevise for det norske folk at alt dette som vi gjør på en Steinerskole bare er tull og uten positiv virkning på arbeidsmiljø, helse eller karakterer.

Men vi gjør dette likevel! Vi opplever at et godt miljø er mer enn å overholde byggeforskriftene, og vi vet at kvalitet er mer enn at giftinnholdet i maten er under de lovpålagte grenseverdiene. Og når vi kaller oss for Grønne skoler, så er det jo ikke fordi vi tror at vi redder planeten hver gang vi skyller og kildesorterer et yoghurtbeger, men fordi vi mener at en helhetsforståelse av sammenhengene i naturen er viktig for oss som skal fostre samfunnsbevisste, kritiske mennesker som er oppmerksomme på de store kretsløpene og som en vakker dag skal bidra til å skape et bedre og bærekraftig samfunn.

En debatt om hvorvidt elektromagnetisk smog påvirker miljøet som våre barn befinner seg i mange timer hver dag i våre skoler, er derfor også mye mer enn å drøfte SAR-verdier, eller mer enn en debatt om hvilken fagfellevurdert forskning vi har mest tro på. Vi trenger jo ellers heller ingen fagfellevurderte studier for å begrunne hvorfor vi foretrekker det økologiske brødet fremfor kneipen fra Rema. Og selv om vitenskapskomitéen garantert ville vært av den oppfatning at tusj er like okey som Stockmar-voksstifter, så har vi en opplevelse av hva som er godt for oss i det lange løp. Vi har et bredt og helhetlig syn på disse sakene.

Etter vel et tiår med lesing, og med bakgrunn i naturfag og informasjonsteknologi, mener jeg absolutt at forskningen peker i den retning at elektromagnetiske frekvenser (EMF) påvirker organismer, at det er konsensus om dette i brede miljøer også internasjonalt, og jeg ser at dette er til dels overbevisende dokumentert[1]. Men for ikke å ende opp i endeløse diskusjoner med såkalte skeptikere (en skeptiker er jo som kjent en person som bare tror på de offisielle forenklingene fra myndigheter og og populærvitenskapelige blader), hopper vi i denne artikkelen bukk over vitenskapen.

pafanget
Elektromagnetisk stråling avtar omvendt proporsjonalt med kvadratet av avstanden, men ofte holder vi ikke avstand i det hele tatt.

La oss i stedet betrakte dette problemkomplekset fra en annen synsvinkel og spørre: Føler du at det er riktig at barnet ditt blir utsatt for elektrosmog seks timer til dagen på en Steinerskole? Synes du at det høres logisk ut at barna på en såkalt Grønn skole som sorterer søppel, steller  med bier og tar vare på artsmangfoldet i skolehagen…, skal oppholde seg i klasserom der alle har en strålende PC på fanget? Opplever vi som foreldre, lærere og skoleledere en slags logikk i dette at hele kommuner i Norge, hele byer i andre lands- og verdensdeler har fjernet alle trådløse nett fra sine barneskoler – men at vi som Steinerskoler som sorterer teposer og yoghurtbegere ikke bryr oss?

 

Hva tror man om EMF i dag?

Dagens myndigheter i Norge sier at elektromagnetiske frekvenser ikke har biologisk effekt på mennesker. Det som eventuelt kan påvirke kroppen, mener man, det er når elektromagnetiske frekvenser varmer opp biologisk vev[2]: da er det oppvarmingen som eventuelt kan virke skadelig, men ikke de vekslende elektromagnetiske feltene. Derfor oppgis for eksempel mobilens strålingsstyrke i den såkalte SAR-verdien[3]. I de nordiske landene mener man at grenseverdiene er satt så lavt at skadelig oppvarming omtrent er helt utenkelig. Derfor erklæres påvirkning fra mobiler, basestasjoner, routere, strålende PCer som helt uten biologisk virkning på oss brukere. Dette standpunktet bygger som nevnt på postulatet om at det er varmen som kan skade vev, og at ikke de elektromagnetiske kreftene virker på organismen.

Et blikk på Wikipedia lar oss forstå at elektromagnetisk stråling ikke bare er én enkel ting, men at vi her har å gjøre med et spekter av frekvenser. På den øverste, mest energirike delen av spekteret finner vi den ioniserende gamma- og røntgenstrålingen. Uten jordens magnetfelt og atmosfære hadde den til enhver tid tilstedeværende kosmiske strålingen i verdensrommet drept alt biologisk liv på vår klode, og tannleger beskytter seg med blyholdige verneklær mot røntgenstråling, eller de forlater rommet mens de tar bilder av tennene dine. Marie Curie visste ennå ikke om farene forbundet med ioniserende stråling, og døde således av leukemi.

Den ikke-ioniserende strålingen i den lavere delen av det samme spektret omfatter UV (ultrafiolett)-stråling, det synlige lyset, radiosignaler, felt fra kraftledninger o.l.

Som kjent beskytter jordens ozonlag mot UV-stråling. Når solen steker som verst eller ozonlaget er tynt, er vi klare med kremer for å unngå solbrenthet og hudkreft. Også det synlige lyset har en biologisk effekt på den menneskelige organismen: kroppen vår trenger lyset blant annet for å kunne regulere D-vitaminet, eller det påvirker melatonin-nivået som igjen er en viktig faktor i vår døgnrytme og våre sovemønstre. Dette siste har jo for eksempel motivert Apple til å innføre den såkalte Night Shift Mode. Selvfølgelig påvirkes vi altså også av den synlige delen av det elektromagnetiske spektret som slipper igjennom jordens atmosfære, men denne påvirkningen har vi tilpasset oss i løpet av millioner av år, og vi er avhengige av den.

absorpsjon_i_atmosfaeren

Men ifølge de forenklingene som vi forbrukere beroliges med, har mikrobølger og radiobølger ingen biologisk effekt. Radiosendere, mobiltelefoner og mikrobølgeovner som benytter seg av elektromagnetiske energier med en bølgelengde mellom 1 mm og flere kilometer anses ikke å ha en direkte virkning på kroppen, ikke annet enn gjennom oppvarming, sies det fra offisielt hold (det såkalte varmeparadigmet). Pussig? Disse frekvensene er nye for livet på jorden – organismer har aldri trengt å tilpasse seg disse gjennom evolusjonen. Men altså: helt uten biologisk virkning?

Gamlingene blant oss husker sikkert den såkalte Kvikk-saken[4] der mange av dem som hadde tjenestegjort på torpedobåten KNM Kvikk fikk misdannede barn på grunn av fartøyets eksperimentelle radarutstyr til elektronisk krigføring. Men misdannelser, dødfødsler, hjertefeil, hjerneskade, adferdsproblemer mm tilskrives vanligvis ikke oppvarming av kroppen. Dette forklares i dag som et resultat av elektromagnetisk påvirkning av personalets DNA.

At elektromagnetisk stråling av alle frekvenser selvsagt påvirker biologisk, at man til og med har byggeforskrifter som skal beskytte oss mot urimelig elektromagnetisk påvirkning, men at vi på den andre siden liksom skulle være så enormt heldige at alle de praktiske innretningene som vi ikke vil være foruten, slik som mobiler og WiFi eller Dect-telefoner, heldigvis er et unntak, holder stand i den mer troskyldige delen av vår befolkning.

Flaks, liksom?

 

Ikke så enkelt

Da må søvnproblemer i nærheten av basestasjoner eller routere fra offisielt hold behendig tilskrives innbilning. At mennesker blir syke etter årelang bruk av mobiler eller får hodepine etter en lang dag foran en strålende PC, skyldes psykologi. At hunderevis av fagfellevurderte studier mener å kunne bevise at langtidsbruk av mobil kan føre til hjernesvulst, at mikrobølgestråling kan føre til DNA-brudd, infertilitet, nedbrytning av blod-hjerne-barrieren osv, forklares med at alle disse studiene tilfeldigvis ikke er seriøse. At Electromagnetic HyperSensivity (EHS) i noen land anerkjennes som en medisinsk diagnose, anses som en pussighet, og at andre land holder seg med grenseverdier tilsvarende en tusendedel av våre norske grenseverdier for elektromagnetisk stråling, smiler man av, enda fagfolk i dag mener å kunne beskrive hvordan elektromagnetisk påvirkning av de såkalte voltage-dependent calcium channels (VDCC) fører til oksidativt stress og som således kan forklare anspenthet, trøtthet, hodepine, uro, søvnløshet, hjertearytmi, kreft, og hos barn tilstander som ligner på ADHD[5].

Kanskje vi hadde vært litt mer skeptiske til å omgi oss og spesielt barn og ungdom med konstant elektromagnetisk bestråling, om vi hadde gjort oss bryet med å lese at alle mobilprodusentene oppgir med liten skrift at mobilen må holdes 1,5 eller 2 cm fra kroppen under bruk. Hva vet de om elektromagnetisk påvirkning som ikke vi vet, og som får dem til å gardere seg mot fremtidige erstatningssøksmål på denne måten?

Også Statens strålevern som alltid har vært den mest skråsikre og høylytte aktøren for å erklære dagens grenseverdier for sikre og at uhemmet bruk av mobiler og WiFi skal betraktes som fullstendig risikofritt, signerte i 2013 en fellesnordisk erklæring[6] der det anbefales publikum å ta høyde for helseskadelige virkninger av EMF:

Statement by the Nordic authorities

The overall data published in the scientific literature to date do not show adverse health effects from exposure of radiofrequency electromagnetic fields below the guidelines or limits adopted in the Nordic countries. However, epidemiological studies on long-term exposure to radio waves from mobile phones are still limited, especially studies on children and adolescents.

 

[… her følger det noen tips hvordan man kan redusere EMF …]

 

There will be some decades before studies of the association between lifelong use of mobile phones and chronic health problems will be available. Given the large number of mobile phone users, it is of great importance to monitor any potential impact on public health…

Fra offisielt hold erfarer vi her altså at man ikke vet noe sikkert! Og mens man i andre sammenhenger gjør bruk av føre var-prinsippet[7] så lenge man ikke vet nok om en risiko, gjør skandinaviske strålevernmyndigheter det motsatte. I Statement by the Nordic authorities har vi svart på hvitt at vi er gjort til deltakere i et stort eksperiment med uviss utgang: ingenting er helseskadelig inntil det motsatte er bevist gjennom «studies of the association between lifelong use of mobile phones and chronic health problems», men at dette nok vil ta «some decades» før vi kan uttale noe sikkert om dette.

Ved å understreke det dristige som består i at de samme myndighetene som er satt til å beskytte den norske befolkningen mot helserisiko gjennom stråling går aggressivt ut og proklamerer at ingenting er farlig fordi all stråling forbundet med trådløs teknologi ligger langt under grenseverdiene, mens de i samme avsnitt innrømmer at de egentlig ikke vet noen ting som helst, ønsker jeg ikke å hausse opp et problem eller skape frykt. Men jeg vil illustrere hvor hysterisk betent og motsigelsesfull situasjonen rundt disse problemstillingene er i dag: vi har en offisiell politikk, statlige myndigheter, en sterk industriell lobby og en rekke forståsegpåere av typen Andreas Wahl som stempler alle som mener at føre var-prinsippet skulle gjelde også på dette feltet, som hysteriske konspirasjonsteoretikere, samtidig som de innrømmer at de egentlig ikke vet noe, og garderer seg mot fremtidige søksmål.

Her ligger det mye politikk, interessekonflikter, økonomiske interesser og psykologi. Den som ønsker å sette seg inn i hvem som fastsetter disse grenseverdiene og hvorfor, bør ta en titt på boken Folkefiender av Trond Skaftnesmo, en bok som etter min mening burde vært pensum på ethvert videregående trinn som ønsker å fostre mediekritiske og spørrende samfunnsborgere.

I mitt lille innlegg ønsker jeg bare å problematisere dette lille spørsmålet: Hvorfor er vi i Steinerskolen – som ellers er preget av teknologiskepsis, langsomhet, forsiktighet og grønne verdier – så ekstremt lite opptatt av fundamentale miljøvalg, føre var-prinsippet, risikovurdering og av det rike tilfanget av forskning som tegner et bilde av at vårt godtroende forhold til EMF kan være en tidsinnstilt bombe?

Det som motiverer meg personlig til å investere krefter i Steinerskolen, det er at den har alt som trengs til å kunne ligge foran og være trendsettende i samfunnsutviklingen: skoler som opprinnelig er tenkt til å være selvstyrte, uavhengige av økonomiske interesser og politisk målstyring, skoler som har tatt et moderne standpunkt mot karakterpress og tidlig intellektualisering. Her driver man med mangt som i dag støttes av moderne nevrovitenskap: tildlig språkopplæring, håndskrift, «håndhilse-kulturen», viktigheten av kunst og håndverk, hovedfag, kunnskap i sammenheng…, for å nevne noe.

Men akkurat i spørsmål om EMF dilter vi ti år etter alle andre, og mens – som nevnt tidligere – hele byer, hele kommuner avskaffer trådløse nett i barneskolen og barnehagen på bakgrunn av det vi vet om biologiske virkninger av EMF i dag, omfavner vi i 2016 WiFi i skolen som en kjekk problemløser på våre såkalt grønne skoler: Spørsmålet om helseeffekter av trådløse nett i skolen overlater vi til guttabøys fra den lokale datasjappa. Men de har aldri lest en eneste forskningsrapport, de har aldri hørt om grønne skoler, de har aldri fått med seg at Verdens Helseorganisasjon (WHO) har hevet seg tungt inn i denne debatten og uttaler at «electromagnetic fields produced by mobile phones are classified by the International Agency for Research on Cancer as possibly carcinogenic to humans».

 

Historien gjentar seg

I spørsmålet om EMF ligner vi i Steinerskolen på tidligere samfunn som trengte flere årtier før sannheten om en alvorlig helseutfordring overvant spesialistenes stolthet, skeptikernes propaganda, industriens hersketeknikker, og før kunnskapen om problemene ble allemannseie og politiske vedtak kunne tas:

I 1952 reklamerte vi for DDT i skolen. Er vi blitt klokere i dag? Eller kan slike bommerter skje igjen?
I 1952 reklamerte vi for DDT i skolen. Er vi blitt klokere i dag? Eller kan slike bommerter skje igjen?

I romertiden bestod vannledninger ofte av bly, rødvin ble tilsatt blysukker, det tok lang tid før det etablerte seg en forståelse av at denne praksisen hadde betydelige skyggesider og at bly er en meget farlig nervegift. Ignaz Semmelweiss fant at det kunne være lurt å vaske hendene etter å ha obdusert lik og før man skal inn i fødestuen for å ta imot babyer: den akademiske eliten var i opprør over en slik påstand og prøvde å hindre med all makt at slike tåpelige konspirasjonsteorier skulle spre seg. I dag håndterer vi asbest som en kreftfremkallende fare: tusener måtte dø, før asbestens farer ble allment akseptert og at erkjennelsen fant veien inn i lovgivingen. Er du over førti, så har du en del kvikksølv i munnen. Amalgam ble i årevis blandet av tusenvis av tannlegeassistenter, uten avtrekk eller annen beskyttelse. Kvikksølv er en av de sterkeste nervegiftene som finnes, det vet vi i dag, men det tok mange, mange år til de uføre tannlegeassistentene slapp å bli omtalt som hysteriske frøkener, og til de omsider kunne få yrkesskadeerstatning. Eller har du sett reklamen for sigaretter[8]? Der vi blir fortalt at legene i alle medisinske yrkesgrupper foretrekker Camel – det er nemlig så helsebringende for deg som må stå i en stresset hverdag!

I skoleboken Matlære – kokebok for barne- og framhaldsskolen av 1949, godkjent av Kirke- og undervisningsdepartementet i 1952, reklameres det for bruk av DDT mot fluer både ute og inne. I dag krymper vi oss i latter over det utrolige faktum at det tok flere tiår før en av verdens aller farligste giftstoffer ble bannlyst, og at det i disse tiårene ble reklamert for DDT med velsignelse av Kirke- og undervisningsdepartementet overfor millioner av norske barn og foreldre.

Utrolig? Overrasket? Skandale?

Nei. Også i dag er skolen det mest lukrative markedet for store, multinasjonale interesser. Apple, Microsoft – alle vil inn i skolen. PCer til alle, iPader inn i barnehagen. Trådløse nett overalt. Er du ikke med? Er du skeptisk? Da er du en sinke, du tar fremtiden fra den oppvoksende slekt, du henger fast i fortiden!

Skolen er en pengegruve!

Da er det viktig at vi tenker selv og tar egne valg!

 

Hva nå?

Historien er full av eksempler på at erkjennelse tar tid og at ikke alle offisielt vedtatte sannheter er like fornuftige! Det vi tror på i dag, kan være like ustyrlig lattervekkende i morgen som reklamen med den røykende legen eller som anbefalingen av sprayboks med DDT på alle stuebord. Men det kan være en besværlig prosess for alle dem som drister seg til å spørre, våger å grave og tør å ta stilling i saker som ennå regnes for å være kule, moderne og uunnværelige.

I Steinerskolen burde vi ligge foran. Grønne skoler bør ligge lengst fremme. Skulle ikke den grønne Steinerskolen sette EMF på dagsorden før vi fremstår for verden som den latterlige, Camel-røykende legen?

*

Er du en av dem som vil lese mer? Da kan du for eksemepl begynne her eller her

*

 

*

[1] Eksempelvis her: https://www.youtube.com/watch?v=_Up8bqiJN2k

[2] http://www.nrpa.no/artikler/1/91124/hva-er-sar

[3] Specific Absorption Rate: verdien angir den mengden energi per tids- og masseenhet som absorberes, og angis i watt per kilo (W/kg).

[4] https://no.wikipedia.org/wiki/Kvikk-saken

[5] Samme som i fotnote 1.

[6] http://www.nrpa.no/dav/1ce2548717.pdf

[7] http://www.naturfag.no/artikkel/vis.html?tid=628882&within_tid=616447

[8] https://www.youtube.com/watch?v=gCMzjJjuxQI

En kommentar om “GRØNNE SKOLER, TRÅDLØSE NETT OG LITT VITENSKAPSHISTORIE

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s