Om frittgående fjeldså

Samfunnet er for sprøtt til å la det gå ukommentert hen!

På disse sidene drøses litt i ny og né når kløen blir for sterk.

Se for øvrig min fotoblogg.

G. S. Fjeldsa G. S. Fjeldså
Theodor Dahlsgate 21
4024 Stavanger